Jesteś tutaj
Strona Główna > Aktualności > Pielgrzymka parafialna do Krakowa-Łagiewnik udała się na 105!

Pielgrzymka parafialna do Krakowa-Łagiewnik udała się na 105!

Pielgrzymka parafialna do Krakowa - Łagiewnik, Parafia Św. Brata Alberta Świebodzice

Druga rocznica powstania naszej parafialnej Ewangelizacyjnej Grupy Teatralnej była świetną okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim aktorom, którzy dzielnie ewangelizują w Misterium o Najświętszej Eucharystii. Z tej okazji w sobotę 28 maja wybraliśmy się w pielgrzymce autokarowej do trzech świętych miejsc (Igołomii, Krakowa – Łagiewnik i Tyńca), dziękując Panu Bogu za dar jedności, Bożego błogosławieństwa i prosząc o dalsze siły do dawania świadectwa o żywym Bogu.

Pielgrzymka cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, iż wspólnotowa pielgrzymka nabrała wymiaru parafialnego. Łącznie zabraliśmy na pokład dwóch autokarów 105 pielgrzymów i wraz  z naszym duszpasterzem, ks. Mirosławem wyruszyliśmy skoro świt (czyli o 4 rano).

Przystanek nr 1 to oddalona 23 km od Krakowa wieś Igołomia i znajdujący się tam dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Albertynek Po­słu­gu­ją­cych Ubogim. Pierwsze kroki skierowaliśmy do przepięknej kaplicy klasztornej, gdzie znajduje się obraz św. Brata Alberta z kanonizacji w Rzymie. Znajdują się tam również jego relikwie oraz współzałożycielki bł. Bernardyny Jabłońskiej.

W dalszej kolejności siostry oprowadziły nas po znajdujące się przy domu zakonnym muzeum po­świę­co­nemu Adamowi Chmielowskiemu – św. Bratu Albertowi. Pierwotnie mie­ści­ło się ono w nieistniejącym już dzisiaj domu nr 53, należącym do tzw. osiedla celnego, której naczelnikiem był Wojciech Chmie­low­ski – ojciec Adama. To właśnie w tym domu urodził się 20 sierp­nia 1845 r. przyszły święty. Wnętrza mu­zeum są podzielone na część audiowizualną i ekspozycyjną. Po obej­rze­niu filmu i naściennej projekcji przybliżających nam postać i dzieło św. Brata Alberta, zwiedziliśmy zaaranżowane wnętrze komory celnej z okresu zaboru rosyjskiego z zabytkowymi eks­po­na­ta­mi z jej wyposażenia. Pomieszczenie to sąsiaduje z re­kon­struk­cją jednego z pokojów mieszkalnych rodziny naczelnika komory, które mieści się w tym samym domu. W nim zgromadzono pa­mią­tki i meble w większości pochodzące z połowy XIX wieku; od wielu lat troskliwie przechowywane przez Zgromadzenie. Wnętrze to, ma przybliżać zwiedzającym klimat jaki mógł panować w domu za­miesz­ka­łym przez rodzinę Chmie­low­skich.

Przystanek nr 2 to Kraków – Łagiewniki. Nawiedziliśmy Centrum Jana Pawła II oraz klasztor, gdzie żyła i zmarła św. Siostra Faustyna Kowalska, dzięki której odnowiony i pogłębiony został kult Miłosierdzia Bożego. To od niej pochodzi pięć form jego czci: obraz Jezusa Miłosiernego „Jezu ufam Tobie”, koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia (godzina 15, w której Jezus umarł na krzyżu), litania oraz święto Miłosierdzia Bożego w II Niedzielę Wielkanocną.

W sanktuarium Jana Pawła II uczestniczyliśmy w Eucharystii i po krótkim zwiedzaniu przeszliśmy do części klasztornej, gdzie żyła święta. W Centrum Miłosierdzia, o godz. 15.00 modliliśmy się koroną, a wraz z nami blisko 7 tys. pielgrzymów z Czech i Moraw, którzy w tym dniu przybyli do Łagiewnik w ramach narodowej pielgrzymki wraz ze swoimi biskupami i duszpasterzami na czele z metropolitą Pragi i Prymasem Czech kard. Dominikiem Duką. A wśród duchowieństwa polskiego dostrzegliśmy też gospodarza metropolii krakowskiej kard. Stanisława Dziwisza.

Przystanek nr 3, to Opactwo Benedyktynów w Tyńcu nad Wisłą. Można powiedzieć, że od chrztu Polski to jeden z pierwszych założonych klasztorów na naszych ziemiach. Pierwszym, który podaje datę założenia tynieckiego opactwa (1044r.) był Jan Długosz. W tym świętym miejscu mieliśmy możliwość uczestniczyć w nieszporach, które mnisi śpiewali po łacinie. Następnie dwóch benedyktynów oprowadziło nas po klasztorze opowiadając jego burzliwą historię i przybliżając nam duchowość według, której żyją. Na co dzień stosują hasło św. Benedykta : „ora et labora” – módl się i pracuj”. Za zakończenie zwiedzania zostaliśmy podjęci na uroczystej kolacji w tynieckim klasztorze, a nasi pielgrzymi mogli się także zaopatrzyć w miejscowym sklepie w duchowe lektury oraz wyroby benedyktyńskie.

Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do organizacji tej pielgrzymki składamy serdeczne Bóg zapłać. Już dziś zapraszamy w środę 1 czerwca na Mszę św. o godz. 18.00 w intencji pielgrzymów, organizatorów i darczyńców.

Tekst przygotował Zbigniew Janaś.

»»» Zobacz galerię zdjęć z pielgrzymki do Łagiewnik «««

Dodaj komentarz

Top