Jesteś tutaj
Strona Główna > Aktualności > Rozpoczął się Pierwszy Synod Diecezji Świdnickiej

Rozpoczął się Pierwszy Synod Diecezji Świdnickiej

W przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego 18 maja, w katedrze św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy odbyła się inauguracja pierwszego Synodu Diecezji Świdnickiej.

Uroczystość, która zgromadziła duchowieństwo, wiernych i zaproszonych gości, rozpoczęła się od Mszy świętej, której przewodniczył bp Marek Mendyk.

Nadstawiać uszu

– Za łaską Pana rozpoczynamy dzisiaj Synod diecezjalny. Wsłuchując się w Boże słowo, medytując je i kontemplując podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, będziemy podejmować refleksję nad tym, w jaki sposób lokalny Kościół może poruszać się w dzisiejszym świecie. Będziemy nadstawiać uszu, aby usłyszeć, co mówi Duch do Kościoła. Poprzez synodalną modlitwę i wydarzenia pragniemy ożywić naszą wiarę, odczytać na nowo swoje miejsce w Kościele oraz misję, na jaką nas wzywa nasz Mistrz Jezus Chrystus – powiedział w homilii biskup świdnicki podkreślając znaczenie rozpoczynającego się synodu dla lokalnego Kościoła. Pasterz diecezji zachęcał wiernych do skupienia się na Jezusie i wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego. Bp Mendyk zaznaczył również, że Synod jest doskonałą okazją do przygotowania się na Wielki Jubileusz Odkupienia w 2033 roku, poprzedzony dziewięcioma latami ożywienia wiary, a nade wszystko dziękczynienia.

Pierwsza sesja synodalna

Po zakończeniu Eucharystii nastąpiła uroczysta intronizacja Ewangeliarza, po czym bp Mendyk wygłosił słowo otwierając pierwszą sesję Synodu. Przypomniał zebranym, że Synod to wspólne dzieło mające uświadomić wiernym, czym jest Kościół, jakie jest ich miejsce w Kościele oraz wspólną odpowiedzialność za niego. – Przemiany dokonujące się w świecie, wojna u naszych granic, bolesne zgorszenia w Kościele, spadek powołań i inne – to wszystko budzi w nas poczucie zagrożenia. W tych okolicznościach zalęknieni pytamy Jezusa, jak uczniowie w czasie burzy na jeziorze: „Panie! Czy Cię to nic nie obchodzi, że giniemy?” Takie wydarzenia i chwile niepokoju są dla nas wezwaniem do szukania ratunku: „patrzmy na Jezusa!” – zachęcał biskup świdnicki.

Następnie członkowie Synodu złożyli wyznanie wiary, a przedstawicielka sekretariatu Anna Kośna przedstawiła porządek obrad, wyjaśniając, że Synod diecezjalny będzie pracował na dwóch poziomach: komisji oraz zespołów synodalnych w parafiach. Prace synodu zostały podzielone na etapy, z których każdy rok będzie dedykowany innemu tematowi: ewangelizacji, formacji i diakonii. Struktura synodu zakłada pracę pięciu komisji, z których każda będzie analizować różne aspekty życia Kościoła z różnych punktów widzenia.

Dekret powołujący komisje

W dalszej części inauguracyjnej sesji sekretarz generalny synodu, ks. prał. Marek Korgul, poprosił kanclerza Świdnickiej Kurii Biskupiej ks. kan. Arkadiusza Chwastyka o odczytanie dekretu powołującego komisje synodalne. Po odczytaniu dekretu członkowie odebrali stosowne dokumenty, a wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Rozpoczęcie pierwszego Synodu Diecezji Świdnickiej to wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty wiernych. Stanowi ono nie tylko moment przemyśleń i modlitwy, ale także początek wspólnego działania na rzecz ożywienia i umocnienia wiary w diecezji.

Wśród obecnych na inauguracji Synodu byli przedstawiciele naszej parafii m.in. ks. Damian Kowalski, Państwo Pancerz, czy Zdzisław Pantal.

Dodaj komentarz

Top