Jesteś tutaj
Strona Główna > I Komunia św. – informacja

Informacje dla rodziców dzieci

przygotowujących się w tym roku do Uroczystości I Komunii św.


 

  • Spotkanie organizacyjno – techniczne dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się

31 styczna (wtorek) o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr „2”.

 

  • Prosimy, aby podczas każdej Mszy św. dzieci zajmowały, jak dotychczas, miejsca w pierwszych rzędach ławek. Jednak dla zachowania pewnego porządku i spokoju wśród dzieci proszę, aby rodzice siadali w ławkach razem ze swoimi dziećmi. Chciałbym uniknąć wrażenia, że pani katechetka pełni rolę „policjanta” i podtrzymuje w czasie liturgii system represyjny. Obecność rodziców przy dziecku jest bardziej wychowawcza…
  • Proszę zakupić dzieciom następujące dewocjonalia: różaniec, książeczka, świeca (może być z chrztu dziecka)
  • DEKLARACJE, które rodzice otrzymali na ostatnim spotkaniu, proszę wypełnić i dostarczyć osobiście do ks. proboszcza
  • Osoby, które zamieszkują poza tutejszą parafią proszone są o dostarczenie zgody proboszcza miejsca zamieszkania na przygotowanie i udział w Uroczystości I Komunii św. w naszej parafii.
  • Dzieci, które zostały ochrzczone poza parafią św. Brata Alberta Chmielowskiego powinny przedłożyć swoje akty chrztu. Można je otrzymać jedynie w parafii chrztu dziecka. Dzieci, które zostały ochrzczone w tutejszej parafii i uczęszczają na lekcje religii w SP „2” nie dostarczają żadnych dodatkowych dokumentów – tylko samą DEKLARACJĘ.
  • DEKLARACJE wraz z dodatkowymi dokumentami (akt chrztu, zgoda proboszcza miejsca) proszę dostarczyć do 9 października 2022 r.
  • Wszystkie bieżące informacje nt. przygotowań dostępne są na „LIBRUSIE„.

 

Top