Jesteś tutaj
Strona Główna > Aktualności > Triduum Paschalne 2019

Triduum Paschalne 2019

Triduum Paschalne – jedno wielkie święto zwycięstwa życia nad śmiercią, rozpoczęliśmy w tym roku 18 kwietnia Mszą Wieczerzy Pańskiej.

WIELKI CZWARTEK

W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa. Uroczystej wieczornej Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Daniel Szymanik, a homilii zwrócił uwagę na grzechy i zaniedbania popełniane  podczas Mszy Św. zachęcił wiernych do pogłębienia pobożności eucharystycznej.

Po homilii nastąpiło włączenie nowych lektorów i ministranta do grona Służby Liturgicznej naszej parafii.

Po Mszy św. wyruszyła procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.

W tym wyjątkowym dniu kapłańskim nie zabrakło także życzeń, kwiatów i podarków dla naszych duszpasterzy od wdzięcznych parafian.

>>> Galeria zdjęć z Wielkiego Czwartku 2019 <<<

 

WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek to dzień Krzyża, to dzień Pasji. O godz. 18.00 w została odprawiona jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej.

Liturgii przewodniczył ks. Wojciech Oleksy – wikariusz, który wraz z asystą wchodząc w ciszy rozpoczął obrzęd wielkopiątkowy. Przed ołtarzem przez chwilę kapłan leżał krzyżem, a po modlitwie wstępnej odczytano czytane o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie po raz pierwszy została odśpiewana Męka Pańska.

W homilii przewodniczący liturgii zwrócił uwagę na wypełnieniu się proroctwa z Psalmu 22. w osobie Jezusa. Następnie w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, prośba za niewierzących i za Żydów.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż został wniesiony przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłaniał ramiona Krzyża i śpiewał trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata„, na co wierni odpowiadali: „Pójdźmy z pokłonem„. Po liturgii Krzyż został w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przyniesiono Najświętszy Sakrament i została udzielona Komunia.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego. Na specjalnym tronie wystawiono Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Cały wystrój grobu ma kierować uwagę na Ciało Pańskie.

W Wielki Piątek o godz. 15.00 zostało odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej, gdyż właśnie około tej godziny wedle przekazu Ewangelii Jezus zmarł na Krzyżu. Rozpoczęła się także nowenna przed uroczystością Niedzieli Miłosierdzia.

WIELKA SOBOTA

W Wielką Sobotę Kościół trwaliśmy przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa, a także Jego zstąpienie do otchłani. W otchłani, jak nam każe wierzyć Kościόł zgodnie z tradycją, Jezus ogłasza wieść o pokonaniu śmierci wszystkim zmarłym przed wiekami.  W tym dniu poświęcone zostały pokarmy na stół Wielkanocny

WIGILIA PASCHALNA

Liturgia Paschalna w nocy  to matka wszystkich liturgii, nawiązująca do pierwszych wieków chrześcijaństwa i żydowskiej Paschy.  Uroczystość rozpoczęła  się poświęcenia ognia, od którego zapalany jest paschał, następnie wierni zapalili od niego świece. Ogień symbolizuje światło, które zmartwychwstały Jezus wnosi do naszego życia, by rozświetlać wszelkie ciemności i dawać pokój.

W kolejnym etapie liturgii Wigilii Paschalnej odśpiewywane zostało Orędzie Wielkanocne, czyli starożytna pieśń – Exsultet. Rozpoczynają go słowa: ”Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga”, w ten sposób Kościół na całym świecie rozpoczyna świętowanie zmartwychwstania Jezusa, z którego wypływa prawdziwa radość i pokój.

Następnie miała miejsce szczególna Liturgia Słowa, składająca się z wielu czytań, pomiędzy którymi śpiewane były psalmy. Czytania zaczerpnięte były ze Starego i Nowego Testamentu i opisywały historię zbawienia człowieka, od momentu stworzenia świata, aż do zmartwychwstania Chrystusa. Po Liturgii Słowa odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne, następuję uroczyste wyznanie wiary – to elementy liturgii chrzcielnej. Całość zakończyła liturgia eucharystyczna.

>>> Galeria z Wigilii Paschalnej <<<

 

PROCESJA REZUREKCYJNA

W Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00 z kościoła parafialnego wyruszyła procesja rezurekcyjna, która przeszła ulicami naszego osiedla. Po procesji, która zgromadziła licznie parafian została odprawiona druga Msza Niedzieli Zmartwychwstania, w której dziękowaliśmy Bogu za nowe życie, którego źródłem jest zmartwychwstanie Chrystusa, naszego Zbawiciela. W homilii ks. wikariusz Wojciech Oleksy mówił, o dawaniu świadectwa o Zmartwychwstaniu postawą swojego życia.

Ksiądz proboszcz złożył wszystkim parafianom i gościom świąteczne życzenia, które wyrażają się w słowach: Bądźcie świadkami pustego grobu.

>>> Galeria z Procesji Rezurekcyjnej <<<

Dodaj komentarz

Top