Jesteś tutaj
Strona Główna > Aktualności > Siostry Szkolne de Notre Dame dziękują za dary

Siostry Szkolne de Notre Dame dziękują za dary

W imieniu wspólnoty Sióstr oraz niepełnosprawnych Dzieci przebywających w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach

 składamy serdeczne P O D Z I Ę K O W A N I E

Księdzu Proboszczowi, organizatorom

i wszystkim ofiarodawcom

ze Wspólnoty Parafialnej Św. Brata Alberta Chmielowskiego

w Świebodzicach

za przekazane dary spożywcze, środki czystości

i każdą pomoc dla niepełnosprawnych dzieci

Jesteśmy bardzo wdzięczni za otwartość i wrażliwość na potrzeby najuboższych i chorych dzieci i pamiętamy w naszej modlitwie. Niechaj Pan Jezus Zmartwychwstały wynagrodzi każde czynione dobro i obdarza Was pokojem i miłością.

Siostry Szkolne de Notre Dame oraz  wychowankowie z DPS dla Dzieci w Świebodzicach

Dodaj komentarz

Top