Jesteś tutaj
Strona Główna > Aktualności > Wskazania Administratora Diecezji na Wielki Tydzień 2020

Wskazania Administratora Diecezji na Wielki Tydzień 2020

Wielki Czwartek, Świebodzice, par. Św. Brata Alberta

Zostały opublikowane wskazania Administratora Apostolskiego Diecezji Świdnickiej dla duchowieństwa i wiernych Diecezji Świdnickiej  w dniach epidemii na Wielki Tydzień 2020.

Dokument ten utrzymał w mocy zalecenia z poprzedniego dekretu oraz doprecyzował wytyczne dotyczące czynności liturgicznych i duszpasterskich na najbliższe dni. Najistotniejsze zapisy wspomnianego dokumentu publikujemy poniżej, zachęcając jednocześnie do zapoznania się z całością wskazań (link dostępny na dole strony).

  • Dla zachowania właściwej liczby uczestników liturgii i uszanowania zaleceń służb sanitarnych zlecam Księżom Proboszczom zadanie dopilnowania, aby w czasie nabożeństw żadną miarą nie przekroczyć wskazanych limitów, a tym samym narazić swoje wspólnoty na restrykcje. Zaznaczam, że nie mamy do czynienia z prześladowaniem Kościoła, kiedy to chwalebne jest trwanie przy zgromadzeniach liturgicznych jako świadectwo wiary, ale w sposób oczywisty z odpowiedzialnym współdziałaniem Pasterzy wraz z władzami cywilnymi na rzecz ocalenia jak największej liczby wiernych przed katastrofą epidemii.
  • Przypominam, że uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego zgodnie z tradycją Kościoła jest świątecznym prawem i przywilejem wiernych, a nie obowiązkiem, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z popełnieniem grzechu i nie potrzeba w tej kwestii dyspensy.
  • W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy można podtrzymać zwyczaj wieczornej wielkoczwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu w tabernakulum, z zachowaniem obowiązujących limitów.
  • W Wielki Piątek należy pozostawić krzyż i świece w prezbiterium, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości. Zakazuje się adoracji przez ucałowanie i dotykanie. Jeśli jest kaplica Grobu Pańskiego, zachęcam do adoracji indywidualnej, z zachowaniem obowiązujących przepisów.
  • W tym roku nie organizuje się tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach i w kaplicach oraz innych miejscach. Należy natomiast poinformować wiernych o błogosławieństwie pokarmów w niedzielny poranek.
  • TEKST BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW W DOMU DO POBRANIA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW

Cały tekst wskazań na Wielki Tydzień 2020 dostępny na stronie internetowej Diecezji Świdnickiej.

Dodaj komentarz

Top