Jesteś tutaj
Strona Główna > Polecamy > Papieska Intencja Modlitewna na lipiec ’17

Papieska Intencja Modlitewna na lipiec ’17

Począwszy od bieżącego roku 2017 w każdym miesiącu jest tylko jedna papieska intencja – na przemian raz ewangelizacyjna, a drugi raz ogólna. W lipcu modlimy się w podanej przez Ojca Świętego intencji ewangelizacyjnej: „Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego”

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Intencja Apostolstwa Modlitwy na rok 2017
Lipiec
Intencja ewangelizacyjna:
Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

W trakcie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, podczas obiadu z młodymi, ktoś zapytał Papieża, co ma mówić koledze, który uważa się za ateistę. Franciszek sam o tym opowiedział po powrocie do Watykanu, na jednej z porannych Mszy w Domu św. Marty. Zauważył, że każdy zna ludzi, którzy oddalili się od Kościoła. Odpowiedź, którą dał wówczas młodemu człowiekowi, brzmiała następująco: Słuchaj, mówić coś to ostatnia rzecz, jaką masz zrobić. Zacznij od tego, by czynić. On zobaczy to, co czynisz, i postawi ci pytanie. A kiedy cię zapyta, wtedy mów. Ewangelizacja – podkreślił Papież – to dawanie świadectwa: tak postępuję, bo wierzę w Jezusa Chrystusa. Kiedy świadectwo życia zaintryguje, słowu znacznie łatwiej dotrzeć.

W miesiącu szkolnych wakacji i pracowniczych urlopów Ojciec Święty przypomina nam o ludziach, którzy się oddalili od Kościoła. Z jednej strony jest to delikatna podpowiedź, że od życia wiarą nie ma urlopu. To, jak odpoczywamy, dużo o nas mówi. Z drugiej strony zauważmy, że Papież nazywa oddalonych braćmi. Nie zawsze jest to takie oczywiste: nieraz łatwiej w nich widzieć odszczepieńców niż braci. A przecież nawet jeśli fakt oddalenia jest widoczny, to jego powodów najczęściej nie znamy.

W adhortacji Evangelii gaudium papież Franciszek zauważa, że nikt nie zbawia się sam: Bóg nas pociąga, uwzględniając złożoną sieć relacji międzyludzkich. Do tych, którzy czują się daleko od Boga i od Kościoła, którzy się lękają i są obojętni, Papież mówi: Pan wzywa również ciebie, byś stanowił część Jego ludu, i czyni to z wielkim szacunkiem i miłością! (nr 113). Prosząc nas w lipcu o modlitwę za braci oddalonych, papież Franciszek przypomina zarazem o kluczu skutecznej ewangelizacji, jakim jest świadectwo życia.

Nigdy nie zapominajmy, że nasza radość to Jezus Chrystus, Jego miłość wierna i niewyczerpana. Kiedy bowiem chrześcijanin staje się smutny, znaczy to, że oddalił się od Jezusa. W takich chwilach nie należy zostawiać go samym. Musimy dawać mu chrześcijańską nadzieję, zarówno słowem, jak też jeszcze bardziej przez nasze świadectwo, naszą wolność, naszą radość. Prośmy Boga za naszych braci, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i ewangelicznemu świadectwu mogli odkryć na nowo piękno życia chrześcijańskiego”.

Dodaj komentarz

Top