Jesteś tutaj
Strona Główna > Aktualności > Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego, par. Św. Brata Alberta Świebodzice

Zanim w naszej świebodzickiej Publicznej Szkle Podstawowej nr 2 im. Nauczycieli Tajnego Naucznia wybrzmiał pierwszy dzwonek, rozpoczynający nowy rok szkolny 2017/2018, uczniowie, rodzice i nauczyciele, zgromadzili się na wspólnej Mszy świętej, której przewodniczył ks. proboszcz Daniel Szymanik.

Następnie, po Eucharystii, podczas której modliliśmy Boże błogosławieństwo na czas nauki, punktualnie o godz. 9.00 uczniowie przybyli na halę OSIR-u, aby wraz z rodzicami, nauczycielami, dyrekcją oraz zaproszonymi gośćmi na czele z Panem Burmistrzem Bogdanem Korzuchowiczem, oficjalnie rozpocząć nowy rok szkolny.

Warto chodzić do szkoły i zdobywać wiedzę, bo jak mówił nasz wielki rodak, św. Jan Paweł II: Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. Uczniom na czas zdobywania wiedzy i umiejętności oraz pogłębiania wiary, nauczycielom, rodzicom, katechetom i wychowawcom na czas pracy z młodym pokoleniem, niech Pan Bóg błogosławi.

W naszej szkole w tym roku uczyć się będzie blisko 650 uczniów. Katechizować będzie 4 katechetów: Pan Marian Kocik, Pani Teresa Sikorska, Pani Katarzyna Wrona oraz Ks. Mirosław Benedyk.


Jak powszechnie wiadomo, zgodnie z reformą oświaty, od tego roku szkolnego do polskich szkół podstawowych powraca klasa siódma, a od przyszłego roku klasa ósma. Tym samym powoli zostaną wygaszone trzyletnie gimnazja, które funkcjonowały w oświacie od 1999 roku. Na poziomie szkół ponadpodstawowych powracają czteroletnie licea (zastępujące dotychczasowe trzyletnie), pięcioletnie technika (zastępujące obecnie czteroletnie) oraz powstaną szkoły branżowe I i II stopnia, które mają na celu przygotować fachowców z dziedzin praktycznych, których dotąd kształciły zasadnicze szkoły zawodowe.

Dodaj komentarz

Top