Jesteś tutaj
Strona Główna > Aktualności > Dziękczynnie za dobro płynące z budowy kościoła

Dziękczynnie za dobro płynące z budowy kościoła

Poświęcenie witraży i tynków bp Ignacy Dec, parafia św. Brata Alberta Świebodzice

Koniec pierwszego półrocza 2016 roku był sposobnością, aby podziękować Panu Bogu i ludziom za dzieło budowy naszej świątyni w tym doczesnym wymiarze. Uroczystej Eucharystii dziękczynnej za dotychczasowe prace budowlane w czwartek 30 czerwca przewodniczył pasterz świdnicki, biskup Ignacy Dec.

Wszystko, co Bóg stworzył i podtrzymuje w istnieniu, wszelkie wydarzenia, którymi On sam kieruje w swojej opatrzności, także ludzkie dobre czyny pobudzają do czynienia dobrze, poruszają serca i usta ludzi wierzących do uwielbienia Boga, który jest początkiem i źródłem wszelkiego dobra.

Obrzęd poświęcenia witraży i tynków, który sprawowaliśmy, wyraża nasze płynące z wiary przekonanie, że ludziom miłującym Boga wszystko pomaga ku dobremu, że zawsze i we wszystkich sprawach mamy prosić o Bożą pomoc, abyśmy potrafili wypełniać wolę Ojca i wszystko czynić w Chrystusie dla jego chwały. Chcieliśmy także zachować we wdzięcznej pamięci zwłaszcza tych, którzy są dobrodziejami i fundatorami tego kościoła, którzy swoją pracą i darem materialnym włożyli swoją niezastąpioną cząstkę w budowę tej świątyni. Odsłaniając pamiątkową tablicę, wielbimy samego Boga, sprawcę naszych myśli i czynów.

Dodaj komentarz

Top