Jesteś tutaj
Strona Główna > Polecamy > Droga krzyżowa – Śladami Miłosierdzia

Droga krzyżowa – Śladami Miłosierdzia

Wraz ze Środą Popielcową weszliśmy w okres Wielkiego Postu. W kościołach rozlegają się nawoływania do jak najczęstszego uczestnictwa w praktykach wielkopostnych, by można na sobie doznawać owoców zbawczych wynikających z męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jedną z takich pobożnych praktyk jest uczestnictwo w Drodze Krzyżowej.

droga krzyżowaTo nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty. Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach. W nabożeństwie Drogi Krzyżowej chodzi o zrozumienie sensu cierpienia Syna Bożego dla naszego zbawienia. Śmierć na krzyżu, będąca kulminacyjnym punktem Drogi Krzyżowej budzi w chrześcijaninie nadzieję na to, że między ofiarą krzyża, a historią ludzkości zachodzi głęboka relacja zbawcza.
Nabożeństwo to domaga się od człowieka podjęcia decyzji postępowania każdego dnia za Chrystusem drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości, niesienia na Jego wzór krzyża codziennych zadań i obowiązków. W świetle Drogi Krzyżowej wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie.

Tdroga_krzyzowa_SW4-1reść kolejnych stacji ma nas pobudzać do osobistej rewizji życia. Każde zaś z wydarzeń Drogi Krzyżowej jest zaproszeniem, by współpracować z Bożą łaską. Towarzyszy temu gotowość do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa oraz chęć bycia nowym człowiekiem chętnym do nawrócenia i pokuty.

Droga krzyżowa dla najmłodszych zwłaszcza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. odbywa się w piątki o 16.45. Dzieci uczestnicząc w nabożeństwie otrzymują specjalną planszę „Śladami Miłosierdzia” i przez 6 piątkowych spotkań zbierają naklejki, które są uzupełnieniem planszy. Okolicznościowy baner znajduje się też w ołtarzu.

Droga krzyżowa dla dorosłych i młodzieży w każdy piątek o 17.30.

Gorąco zapraszamy i pamiętaj, że czas poświęcony Bogu zwraca się czterokrotnie.

Dodaj komentarz

Top