Jesteś tutaj
Strona Główna > Informacje > Czas rozpocząć Adwent

Czas rozpocząć Adwent

Roraty

Czas Adwentu jest wyjątkową okazją do przebudzenia duchowego chrześcijanina. To jest dogodny czas do nazwania w sobie pewnych tęsknot za Jezusem Chrystusem, które mogły zostać zagłuszone przez sprawy codzienne.

To to również szansa, aby spojrzeć na siebie przez pryzmat swojego serca, czyli tego, co w nas najgłębsze, a czego tak często nie chcemy uwzględniać. Ale to także dobra chwila, aby zapytać: czy nie przypisałem sobie samemu monopolu na pojmowanie życia, rozumienie Kościoła, a nawet samego Jezusa Chrystusa?

Nie można zapomnieć o postanowieniach adwentowych. Jakie zadania moglibyśmy postawić sobie na czas Adwentu? Jest to swoiste zmaganie się z czasem. I można tutaj postawić przed sobą takie zadania, które odnosiłyby się do czasu. Dobrze jest w tym okresie dokonać oceny wykorzystania czasu kończącego się roku kalendarzowego. Jaki to był czas? Co dokonało się w mijającym roku? Warto zaplanować sobie czas na rok najbliższy, jeśli będzie nam dany. W planowaniu czasu każdy powinien uwzględnić swoją sytuację życiową, aby to planowanie odpowiednio rozłożyć, z różnymi akcentami.

Roraty 2016W Kościele tradycyjne liturgie i nabożeństwa adwentowe mają za swój zasadniczy cel, aby przygotować nas przez różne formy na przeżycie obecności Pana. Przewodnikami na tych drogach są ludzie wybrani przez Boga i przemawiający w Jego imieniu, a myślimy tu zwłaszcza o starotestamentalnych Prorokach, których głos usłyszymy w czytaniach mszalnych tego okresu. Dołączyć do tego trzeba także klimat wieczornych rorat, gdzie trud drogi do Pana rozświetla nam blask maryjnych lampionów.

Tegoroczne Roraty opowiadają o Jasnej Górze. Ich uczestnicy będą mieli okazję poznać fascynującą historię klasztoru i cudownego obrazu, a także rolę Maryi w dziejach Polski i konkretnych ludzi. Hasło przewodnie to: W domu Królowej.
W naszym kościele Roraty odbywają się od poniedziałku do soboty o godz. 17.00.

Dodaj komentarz

Top