Jesteś tutaj
Strona Główna > Polecamy > 6 argumentów za tym, by wierzyć w Boga

6 argumentów za tym, by wierzyć w Boga

Nasza wiara chrześcijańska jest cnotą nadnaturalną, dzięki której wierzymy w to, co Bóg ukazał i czego nauczył nas Kościół. Ponadto dysponujemy wieloma argumentami zdroworozsądkowymi. Jakie one są?

Wierzymy, że łaska Boga wypełnia się w naszej woli i inteligencji poprzez nasz wolny i świadomy wybór. Wierzymy Bogu i w Boga, ponieważ On sam nam o tym powiedział, a jego nieskończony autorytet jest najwyższą i jedyną gwarancją. 

To jest aspekt nadnaturalny wiary. Za nim stoi jednak wiele racji i argumentów, które pomagają nam lepiej zrozumieć Boga i wykazują, że całkowicie rozsądna jest wiara, np. w boskość Chrystusa, a co za tym idzie wyznawać katolicyzm. 

Być może rozważając te punkty osobno nie będziemy do końca przekonani o ich słuszności czy ważności. Dopiero wszystkie razem tworzą sensowną sieć, która podtrzymuję wiarę chrześcijańską. O jakich argumentach mowa? 

Wiekowość Kościoła 

Kościół został założony przez Jezusa Chrystusa nie jednorazowo, w podniosły sposób, lecz poprzez całą serie wydarzeń, takich jak wybór dwunastu apostołów, przekazanie znaku Eucharystii, sukcesję apostolską, powołanie Piotra czy zstąpienie Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiątnicy. Od tamtych wydarzeń upłynęły dwa tysiące lat, a Kościół trwa. Nie istnieje w dziejach historii podobna instytucja, która przetrwałaby dwadzieścia wieków doświadczając kryzysów, ataków wewnętrznych i zewnętrznych, prześladowań, cenzury, korupcji czy niepożądanych zachowań niektórych członków. Pomimo tych wszystkich ludzkich słabości Bóg utrzymał łódź Piotrową na powierzchni. 

Nauczanie Kościoła najjaśniejszym światłem naszego życia 

Możemy zauważyć, że mądrość Kościoła najlepiej tłumaczy naszą rzeczywistość antropologiczną i tajemnice, takie jak na przykład istnienie zła na świecie jako konsekwencję grzechu pierworodnego. Zyskuje ona na sile i autorytecie, kiedy porównamy ją z wieloma ideologiami, które upadały w ciągu wieków. 

Cuda eucharystyczne 

Każdy cud jest wyjątkową interwencją Boga, która wychodzi poza to, co naturalne i co Bóg sam ustanowił. Mają one konkretny cel duchowy. Jak sama nazwa wskazuje, cuda eucharystyczne związane są z Eucharystią. Jak wiemy, Eucharystia jest sakramentem, przez który chleb i wino przekształcają się w Ciało i Krew Chrystusa. 

W ciągu wieków wydarzyło się wiele cudów tego rodzaju. Jeśli przyjrzymy się tym ostatnim, to są to przede wszystkim hostie, które krwawią i/lub przekształcają się w tkanki ludzkie. Wielu naukowców analizowało takie hostie i nie mogło wyjaśnić tego, co się z nimi stało.  

Nieskalane ciała świętych 

Chodzi o ludzkie ciała, które po śmierci nie wykazują oznak rozkładu pomimo tego, że nie były balsamowane ani nie były w żaden sposób konserwowane. Wszechmoc Boga okazuje się nam w dyskretny sposób poprzez zachowanie szczątków mężczyzn i kobiet, którzy żyli w niezwykłej świętości. 

Świadectwo życia świętych męczenników 

Święci męczennicy to chrześcijanie, którzy woleli cierpieć i umrzeć niż zrezygnować z wiary w Jezusa Chrystusa. Swoją heroiczną postawą pokazują wiarygodność nauczania Chrystusa i łączą się z Nim w miłosierdziu. Cnota męstwa męczenników świadczy o Bogu, który wspomaga ludzką wolę wybierającą Go. 

Jednocześnie wielu innych chrześcijan nie miało możliwości umrzeć za Chrystusa, ale żyli dla Niego w najmniejszej nawet codziennej sprawie. Ci święci również są wielkim świadectwem chrześcijańskiego życia ze względu na swoje cnoty, poświęcenie i wyrzeczenia. Ich wytrwałość pokazuje nam, że towarzyszył im Chrystus i zaprasza nas do zbliżenia się do Niego. 

Działanie szatana 

Chociaż działanie to jest przeciwne woli Bożej, różne formy aktywności diabła świadczą o ponadnaturalnym objawieniu. Biblia ostrzega nas przed wpływami szatana już od Księgi Rodzaju, a jego działanie widoczne jest w całej historii człowieka. Każde działanie szatana ma charakter ponadnaturalny, ale nie ma rangi ponadnaturalności zarezerwowanej dla Boga. 

Możemy wyróżnić trzy typy takich działań: zarażenie, wpływ i opętanie. W pierwszym przypadku szatańska obecność manifestuje się tylko w jednym miejscu, przedmiocie lub zwierzęciu. W drugim przypadku chodzi o wpływ na ciało lub umysł osoby, ale bez opętania. Do opętania dochodzi, gdy zły duch mieszka w ciele, za jego pomocą mówi i rusza się, na co dana osoba nie może zareagować ani się temu przeciwstawić.  

Dodaj komentarz

Top