Jesteś tutaj
Strona Główna > Sprawozdanie duszpastersko – finansowe za rok 2016

Zakończony rok 2016 jest okazją do podsumowania i poinformowania o sprawach dotyczących naszej parafii.

CZĘŚĆ I – DUSZPASTERSTWO

Rok 2016 był piątym rokiem mojej posługi duszpasterskiej w tej wspólnocie parafialnej.

Aktualnie w naszej wspólnocie posługuje 3 kapłanów:

♦ Proboszcz – ks. Daniel Szymanik,
♦ Wikariusz – ks. Mirosław Benedyk, który odpowiada za formację Liturgicznej Służby Ołtarza, za chorych odwiedzanych w I soboty m-ca oraz jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 2,
♦ Rezydent emeryt – ks. Józef Bernaś.

Rekolekcje wielkopostne poprowadził ks. prof. Robert Zapotoczny – wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Rekolekcje adwentowe poprowadził ks. Rafał Masztalerz wraz ze studentami.

17 czerwca obchodziliśmy w naszej wspólnocie odpust ku czci patrona parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego. Eucharystii odpustowej przewodniczył ks. bp Ignacy Dec.

DUSZPASTERSTWO W STATYSTYCE

Parafia liczy 4.828 mieszkańców (dane na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Świdnicy w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich z dn. 12 stycznia 2017 r.).

 Na niedzielne Msze św. uczęszcza regularnie 20% wiernych, tj. ok. 1 000 osób.

♦ Chrzty: 33
♦ Pogrzeby: 22
♦ Śluby: 8
♦ Chorzy (w I soboty m-ca): 30
♦ I Komunia św.: 44
♦ Bierzmowanie: 44

W naszej parafii działają następujące grupy:

♦ Rada Parafialna
♦ Rada Budowy Kościoła, która co miesiąc zbiera fundusze na budowę naszej świątyni
♦ Róże Różańca św.
♦ Czciciele Niepokalanego Serca NMP
♦ LSO, w tym grupa panów, który są mężami i ojcami.
♦ Chór parafialny pod kierunkiem p. Michała – organisty parafialnego
♦ Schole dorosła i dziecięca
♦ Wspólnota dla Intronizacji Najśw. Serca Jezusowego
♦ Bractwo Szkaplerzne
♦ Ewangelizacyjna Grupa Teatralna
♦ Zakrystianie: p. Zdzisław Pantal, Tadeusz Pancerz, Andrzej Bacza

Porządek modlitw w parafii:

‪1. W poniedziałek – Koronka do Ducha Świętego o dary i owoce Ducha Świętego dla całej ludzkości.
‪2. We wtorek – Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
‪3. W środę – Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego jako „Krucjata Różańcowa za Ojczyznę”.
‪4. W czwartek – uczczenie Ciała i Krwi Chrystusa oraz modlitwy za całe duchowieństwo i o nowe powołania – Litania do św. Brata Alberta.
‪5. W piątek – Wieczernik ku czci Pana Jezusa Miłosiernego i Jego Intronizacji, aby królował w naszych sercach.
‪6. 25-go każdego miesiąca – Koronka do Dzieciątka Jezus.
‪7. W I czwartek miesiąca – Adoracja duchowa w intencji kapłanów i o nowe powołania.
8. W I sobotę miesiąca – Różaniec  wynagradzający za wszystkie zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. W ten dzień odwiedzamy chorych z Najświętszym sakramentem.

            Jest to okazja do podziękowania wszystkim osobom i grupom za budowanie naszej wspólnoty parafialnej. Dziękuję tym, którzy już zostali wymienieni, ale również osobom i grupom nieformalnym, którzy swoją cichą i pokorną służbą umożliwiają nam wszystkim funkcjonowanie w parafii. Wspomnę tutaj panie, które regularnie sprzątają naszą świątynię, dekorują ją kwiatami, piorą bieliznę kielichową i obrusy oraz paniom i panom, którzy zawsze służą swoją pomocą przy dekoracjach, sprawach porządkowych i administracyjnych. Wyrażam również wdzięczność ks. Mirosławowi, który zajmuje się stroną internetową naszej parafii.

 

CZĘŚĆ II – SPRAWY GOSPODARCZO – BUDOWLANE

Prace wykonane w 2016 roku:

♦ Montaż drzwi bocznych do zakrystii ministrantów (2.000 PLN)
♦ Wykonanie ścian bocznych w prezbiterium, stropów w zakrystii ministrantów i kancelarii. Montaż instalacji elektrycznej. Ocieplenie strychów i montaż schodów strychowych. Budowa cokołów oraz spocznika z klinkieru + rusztowanie (31.000 PLN)
♦ Sporządzenie projektu wykonawczego zbrojenia wieży (gniazda mocujące i zbrojenie) (5.000 PLN)
♦ Zakup stalowych stóp do hełmu wieży (8.856 PLN)
♦ Prace zbrojeniowo-betoniarskie przygotowujące do osadzenia hełmu wieży (25.000 PLN)
♦ Zakup krokwi i desek na wieżę kościelną (6.500 PLN)
♦ Montaż hełmu wieży – robocizna (39.500 PLN)

Łączny koszt prac na wieży: 84.856 PLN

♦ Wykonanie projektu rusztowań ARAD (3.154 PLN)
♦ Montaż rusztowań wieży kościoła ARAD (10.000 PLN)
♦ Dzierżawa rusztowań ARAD (4.500 PLN)

Łączny koszt rusztowań na wieży: 17.654 PLN

♦ Kupno płyty granitowej pod tabernakulum + montaż (1.800 PLN)
♦ Prace budowlane przy wejściach do piwnicy kościoła – wykonanie płyt na spoczniki, murowanie ścian oporowych, izolacja ścian, szalowanie i zbrojenie schodów, obrabianie szpalet wokół 4 witraży (18.032 PLN)
♦ Wykonanie przyłącza elektrycznego do kościoła i domu parafialnego (3.200 PLN)
♦ Wykonanie altany na parkingu + dźwig (5.900 PLN)
♦ Projekt witraża Św. Tadeusza Judy (500 PLN)
♦ Inne wydatki inwestycyjne ( materiały budowlane, sprzęt, narzędzia) (2.561 PLN)
♦ Nadzór inwestycyjny (Kierownik budowy) (12.000 PLN)

♦ Zgodnie z planem niezbędne było również wykonanie odwodnienia i izolacji fundamentów zaplecza kościoła. Podczas intensywnych opadów woda przeciekała do piwnic zaplecza pod zakrystią i prezbiterium. Te prace musieliśmy wykonać, aby nie dopuścić do niszczenia fundamentów kościoła. Wspomniane prace zostały wykonane na przełomie maja i czerwca 2016 r., ale jeszcze nie zostały zaksięgowane, ponieważ nie mam informacji od wykonawcy co do kwoty jaką musimy za te prace zapłacić. Kiedy poznam kwotę do zapłaty, wówczas będziemy musieli zapłacić za wykonane prace.

Wydatki sponsorowane w 2016 r.:

♦ Wykonanie tynków wewnątrz kościoła – II etap
♦ Zakup tablicy LED do wyświetlania tekstów (24.000 PLN)
♦ Witraże 6 szt. (68.000 PLN)
♦ Ornaty 17 szt. (5.100 PLN)
♦ Baldachim (4.000 PLN)

Łączna kwota: ponad 100.000 PLN + tynki

 

CZĘŚĆ III – ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I STAN KASY PARAFIALNEJ

♦ Wpływy z comiesięcznych zbiórek na budowę kościoła wyniosły 117 tys. 893 zł.
♦ Wpływy inne wyniosły 79 tys. zł.

W sumie wpływy w 2016 r. wyniosły 196 tys. 893 zł.

Z tego funduszu wydatkowano następująco:

♦ Na inwestycje budowlane wydano 181 tys. 003 zł. (w zeszłym roku 69 tys. zł. (bez sponsorowanych)
♦ Bieżące wydatki parafii wyniosły 55 tys. 977 zł.

♦ Stan kasy parafialnej na koncie bankowym wynosi (minus) – 69 tys. 957 zł.

(saldo na dzień 31 grudnia 2016 r.)

UWAGA:

W pozycji „bieżące wydatki parafii” wzięto pod uwagę:

♦ Faktury za dostawę prądu, wody, odbiór ścieków, monitoring, wywóz śmieci
♦ obsługę prawno – finansową parafii
♦ pensję organisty
♦ zakupy komunikantów, wina, świec, elementów dekoracji, kwiatów i paramentów liturgicznych
♦ transport, demontaż witraży, krzyża itp. oraz koszty wyjazdu do parafii w Wilhelmshaven (Niemcy)

 

PODSUMOWANIE

Saldo dodatnie (przychody) za okres I-XII 2016 r.: 196.893 PLN (w poprzednim roku  146.844 PLN)

Wydatki za okres I-XII 2016 r.: 236.980 PLN (w poprzednim roku 133.740 PLN)

                                   Saldo końcowe na 31 grudnia 2016 r.: (minus) – 69.957 PLN

Serdecznie dziękuję za wsparcie duchowe i materialne naszych prac. Dziękuję za modlitwę i ofiary składane co miesiąc na ręce Rady Budowy Kościoła, ofiary wpłacane bezpośrednio na konto parafialne oraz te składane w zakrystii, kancelarii i do skrzynki w kościele. Każda kwota jest nie do przecenienia i niekiedy jest to ewangeliczny wdowi grosz. Wszystkim za wszystko Bóg Zapłać.

Z uwagi na zakończoną wizytę duszpasterską w naszej parafii chciałbym przedstawić statystyki dotyczące również tego wydarzenia.

♦ Przyjęło nas: 1237 rodzin /wszystkich jest ok. 1900 rodzin/
♦ Nie przyjęło nas: 656 rodzin – wśród tej liczby jest 4 apostatów, ok. 50 rodzin innych wyznań, zadeklarowani ateiści oraz

Przyjęło nas zatem 65% mieszkańców parafii.

Przy okazji naszej wizyty w waszych domach i mieszkaniach pozwoliłem sobie na dokonanie podsumowania finansowego za poprzedni rok dotyczące Państwa ofiar złożonych na budowę naszego kościoła, które zbierane są co miesiąc przez przedstawicieli komitetu budowy kościoła. Wspomniane rozliczenie dotyczyło tylko tych ofiar, które trafiły przez ręce przedstawicieli komitetu budowy kościoła oraz składanych do skrzynki i przy okazji zbierania na tacę, natomiast osoby które dokonują wpłat bezpośrednio na konto parafialne mają dostęp do swoich wpłat przez funkcję historii rachunku. Tak jedna jak i druga grupa ofiarodawców może wymienione kwoty odpisać od podatku dochodowego jako darowizny przeznaczone na cele kultu religijnego.

Jeżeli chodzi o ofiarodawców przekazujących dar finansowy na konto parafialne, to dziękuję im z całego serca i chciałbym podkreślić Wasz niemały wkład w prace budowlane. Przy tej okazji zachęcam do wspierania budowy przelewami, które są szybsze, prostsze i bezpieczne.

Jeżeli kogoś pominąłem w podziękowaniach, to przepraszam za tę niezręczność i proszę o zwrócenie mi na ten fakt uwagi. Być może jakieś moje niedopatrzenie spowodowało pomyłkę i chciałbym ją szybko naprawić.

CZĘŚĆ IV – PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

♦ W bieżącym roku 2017 planujemy na wiosnę (marzec/kwiecień) zakończyć prace przy instalacji odgromowej całego kościoła. Z racji, że hełm wieży jest drewniany, a aktualnie jedynie prowizorycznie jest zabezpieczony stalowy krzyż na jego zwieńczeniu, to jesteśmy zmuszeni do działań kompleksowych w tej materii, aby z pracami zdążyć przed wiosennymi burzami. Orientacyjny koszt tej inwestycji wynosi ok. 20.000 PLN

♦ Z racji, że zgłosili się kolejni ofiarodawcy chcący ufundować następne witraże, planujemy w bieżącym roku zrobić i zamontować 3 kolejne.

 

Oddajemy się w opiekę Panu Bogu za przyczyną Matki Najświętszej i wstawiennictwem św. Brata Alberta Chmielowskiego – patrona naszej parafii.

Top