Jesteś tutaj
Strona Główna > Polecamy > Papieska Intencja Modlitewna na czerwiec ’17

Papieska Intencja Modlitewna na czerwiec ’17

Począwszy od bieżącego roku 2017 w każdym miesiącu jest tylko jedna papieska intencja – na przemian raz ewangelizacyjna, a drugi raz ogólna. W czerwcu modlimy się w podanej przez Ojca Świętego intencji ogólnej: „Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.”

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Intencja Apostolstwa Modlitwy na rok 2017
Czerwiec
Intencja ogólna:
Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

Wiele ludzkich zachowań zdaje się potwierdzać absurdalną zasadę, że światem rządzi walka: walka o byt, o godność, o pieniądze, o powodzenie itd. Rzeczywiście, w świecie materialnym działają na siebie różne siły i oddziałują na siebie różne presje. Zwierzęta i rośliny, ponieważ formują materię, pożerają się nawzajem i walczą z sobą.

Z człowiekiem jest jednak inaczej, gdyż Bóg dał mu naturę rozumną, zdolną do rządzenia światem materialnym i biologicznym, naturę otwartą na Boga, czyli zdolną do miłości. Każdy grzech zaciemnia tę naturę, a grzech śmiertelny niszczy w człowieku miłość do Boga, za czym idzie nienawiść do stworzeń i do siebie. Biblia wyraźnie nam ukazuje, że odejście od Boga, grzech pierworodny, doprowadza szybko do morderstwa najbliższego bliźniego. Człowiek poniżony przez grzech niszczy w sobie zdolność do miłości, do poprawnego rozumienia siebie i świata, sprowadza swoją naturę do poziomu przedmiotowego, do zezwierzęcenia. Skutkiem tego tam, gdzie pojawia się grzech, wszystko wymyka się spod kontroli nawet wtedy, gdy wydawało się, że grzech miałby coś „rozwiązać”.

To absurdalna sprzeczność, kiedy mówi się o pokoju, negocjuje jego warunki, a w tym samym czasie promuje się i przyzwala na handel bronią.

Wojna tu, wojna tam. Czy te wojny są naprawdę po to, aby rozwiązać jakieś problemy, a może są to wojny komercyjne, aby nielegalnie sprzedawać broń i aby sprzedający śmierć mogli się wzbogacić?

Rozwiążmy ten problem. Módlmy się wspólnie za odpowiedzialnych za narody, aby zdecydowanie zaangażowali się w powstrzymanie handlu bronią, który powoduje śmierć tak wielu niewinnych ofiar.


Grzech niczego nie rozwiązuje przeciwnie, wprowadza do duszy ludzkiej i do wspólnot rozłam, ból, degradację, zniszczenie… Pokusa „uporządkowania” świata bez Boga prowadzi do wojen, do śmierci, do zagłady. Wojna jest zawsze wkroczeniem piekła na ziemię, przegraną i upokorzeniem ludzi, ośmiesza ich inteligencję i wrażliwość, które są przewrotnie wykorzystywane do wymyślania nowych broni, wyniszczenia siebie. Cywilizacja śmierci zbiera swój plon w wojennym absurdzie.

Papież Franciszek apeluje o to, by między nami panował Boży ład: Boża miłość i prawda objawiona w Chrystusie. Świadom powagi i ludzkiej przewrotności Ojciec Święty prosi więc nas, byśmy przez modlitwę wyjednywali odpowiedzialnym za narody opamiętanie, nawrócenie i aktywne działanie, by broń nie była przedmiotem handlu niosącego śmierć, kalectwo, poniżenie ofiar wojen i zbrojnych konfliktów.

Żywy różaniec w naszej parafii.

Dodaj komentarz

Top