Jesteś tutaj
Strona Główna > Aktualności > Dyspensa Biskupa Świdnickiego

Dyspensa Biskupa Świdnickiego

W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa bp Ignacy Dec wydał komunikat.

roszę duszpasterzy oraz wszystkich wiernych o ponowne zapoznanie się i stosowanie zaleceń, które były zawarte w dotychczasowych komunikatach Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Zalecam także by zaplanowane w najbliższych tygodniach spotkania, zjazdy w domach rekolekcyjnych zostały odwołane lub przewidziane w innym czasie.

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, powołując się na kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Proszę całą wspólnotę diecezjalną o sumienne przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych.

+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

Parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego stosując się do zaleceń zawiesza do odwołania spotkania grup parafialnych (ministranci, lektorzy, schola dziecięca, oaza, bractwo szkaplerzne). Planowane bierzmowanie zostało przeniesione na inny termin, który zostanie podany w przyszłości. 

Dodaj komentarz

Top