Jesteś tutaj
Strona Główna > Aktualności > Terminy Pierwszej Komunii Św., Rocznicy, Bierzmowania

Terminy Pierwszej Komunii Św., Rocznicy, Bierzmowania

Sakramenty święte są to znaki widzialne, które z ustanowienia Chrystusa Pana dają nam łaskę Bożą. Pierwsza Spowiedź, Komunia Święta i Bierzmowanie to ważne momenty w życiu młodych katolików.

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją.

Eucharystia – jest znakiem pożywienia i wspólnoty. Pokuta i pojednanie – misterium przebaczania grzechów. Bierzmowanie należy do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Jest przyjmowane tylko raz w życiu i wiąże się z wejściem w okres dojrzałości.

Święta Matka Kościół uczy, że:
* sakramenty zostały ustanowione przez samego Jezusa Chrystusa,
* Kościół jest upoważniony do zarządzania sakramentami,
* są one konieczne do zbawienia,
* są nośnikami łaski, pośredniczą przy jej udzielaniu.

W tym roku wydarzenia parafialne, związane z uroczystym udzielaniem wyżej wymienionych sakramentów, odbędą się w następujących terminach:

♦ Sakrament Pokuty i Pojednania (spowiedzi) dla dzieci przed Pierwszą Komunią świętą, dla ich rodziców i chrzestnych
sobota 1 czerwca 2019, od godz. 9.00

♦ Sakrament Pokuty i Pojednania (spowiedzi) dla dzieci przed Rocznicą Pierwszej Komunii świętej, dla ich rodziców i chrzestnych
sobota 1 czerwca 2019, od godz. 10.00

♦ Msza święta z udzieleniem Pierwszej Komunii Świętej dzieciom z klas III szkoły podstawowej
niedziela 2 czerwca 2019, godz. 9.30

♦ Msza święta związana z Rocznicą Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z klas IV szkoły podstawowej
niedziela 2 czerwca 2019, godz. 12.00

♦ Sakrament Pokuty i Pojednania (spowiedzi) dla młodzieży przed Bierzmowaniem, dla ich rodziców i chrzestnych
 piątek 14 czerwca 2019, od godz. 16.00

♦ Msza święta z udzieleniem sakramentu Bierzmowania uczniom klas III gimnazjum
 poniedziałek 17 czerwca 2019, godz. 18.00

Dodaj komentarz

Top