Jesteś tutaj
Strona Główna > Polecamy > Święto Bożego Miłosierdzia jak „drugi chrzest”

Święto Bożego Miłosierdzia jak „drugi chrzest”

Jezu Ufam Tobie

30 kwietnia 2000 roku – w dniu kanonizacji św. Siostry Faustyny Kowalskiej – Jan Paweł II ustanowił w Kościele nowe święto: Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Papież podkreślił, że w ten sposób spełnia życzenie wypowiedziane przez Jezusa wobec polskiej mistyczki podczas swych objawień.

Siostra Faustyna usłyszała ona wówczas następujące słowa:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Ustanawiając nowe święto, Jan Paweł II kierował się dokładnie powyższymi słowami. Z tego powodu jest ono wyjątkowe w kalendarzu liturgicznym, ponieważ wiążą się z nim obietnice, jakie nie są  związane z żadnym innym świętem. Największą z owych obietnic jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar”.

Łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z tym świętem jest większa od łaski odpustu zupełnego: Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu «drugiego chrztu».

Łaska ta wiąże się z Komunią świętą przyjętą w Niedzielę Bożego Miłosierdzia po dobrze odprawionej spowiedzi (spowiedź nie musi się odbyć tego samego dnia, ale nie może pozostawiać w duszy przywiązania do grzechu). Konieczna jest także postawa ufności wobec Boga i czynnej miłości wobec bliźniego.

Niedziela Bożego Miłosierdzia jest więc jedynym dniem w roku w Kościele katolickim, w którym – zgodnie z powyższą obietnicą – można otrzymać tak wiele. Kto wierzy, mógł w tę niedzielę skorzystać…

Dodaj komentarz

Top