Jesteś tutaj
Strona Główna > Aktualności > Będą pomagać kapłanom czyli Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.

Będą pomagać kapłanom czyli Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św., par. Św. Brata Alberta w Świebodzicach

Biskup Ignacy Dec 16 czerwca ustanowił w świdnickiej katedrze pw. Św. Stanisława i Wacława 18 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Wśród nich byli nasi trzej parafianie, którzy jako pierwsi w historii naszej wspólnoty parafialnej otrzymali tę zaszczytną posługę pomocy duszpasterzom w karmieniu wiernych chlebem eucharystycznym.

W czasie uroczystej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem biskupa świdnickiego Ignacego Deca ustanowiono 18 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Wraz z biskupem Mszę św. sprawowali proboszczowie kandydatów na szafarzy (m.in ks. Daniel Szymanik). W katedrze zebrali się licznie najbliżsi kandydatów, którym ordynariusz świdnicki szczególnie podziękował na zakończenie sprawowanej Eucharystii.

Z naszej parafii do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Św. zostali wyznaczeni:

♦ Ryszard KRAMARZ
♦ Zbigniew JANAŚ
♦ Piotr HOLA

Posługa świeckich pomocników w udzielaniu Komunii Świętej jawi się w Kościele jako szczególny przejaw troski Chrystusa o zbawienie każdego człowieka. Gdy wierni gromadzą się na świątecznej Eucharystii i przeżywają swoje spotkanie z Misterium Paschalnym naszego Pana, chorzy w domach i w szpitalach mogą w nim uczestniczyć jedynie duchowo. Gdy szafarze Eucharystii (kapłani) w dni świąteczne zajęci są wypełnianiem swojej posługi pośród wiernych w kościołach, posyłają pomocników, by zanieśli Komunię Świętą do chorych w ich domach. Błogosławione owoce tej posługi dostrzegamy w życiu całych wspólnot parafialnych, w rodzinach oraz w życiu osobistym szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej, ale jednak najwspanialszym owocem jest doświadczenie chorych, gdy mogą przyjąć Komunię Świętą.

Kandydaci na szafarzy przed ustanowieniem odbyli specjalny roczny kurs. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego zwyczajnym szafarzem Komunii świętej jest biskup, prezbiter i diakon. Szafarzem nadzwyczajnym jest natomiast akolita oraz wierny świecki, spełniający określone warunki. Uchwała 240. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z 2 maja 1990 r. – dopuszcza posługę szafarzy na terenie Polski. Uchwała precyzuje, iż biskupi diecezjalni mogą powoływać do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej mężczyzn w wieku od 35 do 65 lat. Kandydaci powinni odznaczać się właściwym życiem moralnym i pobożnością, mieć wykształcenie minimum średnie i znać podstawowe prawdy teologiczne, zwłaszcza odnoszące się do Kościoła. Posługa udzielana jest na rok, a potem przedłużana. Przed powołaniem i każdym przedłużeniem powołania kandydaci muszą odbyć co najmniej trzydniowe rekolekcje.

>>> Galeria zdjęć <<<

 

 

Dodaj komentarz

Top