Jesteś tutaj
Strona Główna > Aktualności > 25 duchowo zaadoptowanych dzieci

25 duchowo zaadoptowanych dzieci

Duchowa Adopcja, Kościół Św. Brata Alberta, Świebodzice

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (liturgiczne obchody w tym roku przypadły na 4 kwietnia) od wielu lat jest okazją do modlitwy w intencji każdego poczętego życia. Jest to też ogólnoświatowy Dzień Świętości Życia. W naszej parafii w tym dniu 25 osób rozpoczęło dzieło duchowej adopcji, ofiarując swoje codzienne modlitwy i wyrzeczenia w intencji poczętego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.

Od tej pory przez 9. miesięcy adoptujący zobowiązani są do codziennej modlitwy w intencji dziecka, prosząc o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Mogą również podejmować dodatkowe postanowienia w tej intencji.

Podczas Eucharystii wierni żłożyli deklarację duchowej adopcji powtarzająć za kapłanem słowa ślubowania.

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 4 kwietnia 2016 roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Po złożonych ślubach – odmówiono wspólnie modlitwę codzienną przypisaną do krucjaty

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem/- am, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę daj rodzicom miłość i odwagę, aby to swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Codzienna modlitwa połączona jest dziesiątką różańca i dobrowolnym postanowieniem, którym może być: częsta spowiedź i komunia św., adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma św., Post o chlebie i wodzie, walka z uzależnieniami nałogami), pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy (litanie, koronki, nowenny, …).

Co daje duchowa adopcja:

1. pomaga kształtować charakter,
2. pomaga przezwyciężać egoizm,
3. uczy odpowiedzialności za drugich,
4. daje radość bycia pomocnym,
5. uzdalnia do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga według Jego odwiecznego planu,
6. odkrywa radość odpowiedzialnego rodzicielstwa,
7. wzmaga odpowiedzialność za dar płodności,
8. uczy cieszyć się każdym dzieckiem,
9. uczy systematycznej modlitwy,
10. pogłębia więź z Bogiem,
11. uczy pozytywnego działania, świadomego obdarzania innych dobrem,
12. pomaga być otwartym na współczesne problemy życiowe,
13. pomaga odkryć sens umartwienia podjętego dla innych,
14. jest czynnikiem odrodzenia się wspólnej modlitwy,
15. leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji,
16. pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom.

Dodaj komentarz

Top