Jesteś tutaj
Strona Główna > Polecamy > W styczniu modlimy się za młodych

W styczniu modlimy się za młodych

Papieska intencja ewangelizacyjna na styczeń 2019:
Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii.

Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Zgodę Maryi wyrażoną podczas Zwiastowania znamy na pamięć. Jej słowa zapisał w Ewangelii św. Łukasz i przypomina je sobie każdy, kto odmawia południową modlitwę Anioł Pański. Zgoda młodej dziewczyny na niepojęte działanie Boga w jej życiu okazała się zwrotnicą losów świata: odtąd dzieje ludzkości zmierzają w nowym kierunku, Bogu wiadomym, którego nawet sama Maryja jeszcze wtedy nie pojmowała.

W pierwszym miesiącu Nowego Roku te słowa Matki Bożej Kościół wskazuje ludziom młodym. Są one mottem Światowych Dni Młodzieży w Panamie, które z udziałem papieża Franciszka odbędą się tam w dniach 23-27 stycznia. Ojciec Święty, oprócz ceremonii przewidzianych protokołem, odbędzie tam osiem spotkań z młodymi. Już zapowiedziano, że jednym z nich będzie nabożeństwo pokutne w ośrodku poprawczym dla nieletnich, którzy odbywają tam karę ograniczenia wolności. Skąd ta nowość w programie Dni Młodzieży? Ponieważ największą plagą Ameryki Łacińskiej jest przestępczość. Bogactwa nielicznych kontrastują tam z wielkimi obszarami nędzy. Region ten zamieszkuje 8% populacji globu, jednak mimo że większość z nich to katolicy, popełnianych jest tam aż 33% zabójstw w skali świata. Większość sprawców stanowią młodzi mężczyźni, przed 30. rokiem życia. W poszukiwaniu pracy i bezpieczeństwa ludzie uciekają do miast. Tam jednak najbardziej rosną slumsy i nędza. Tam szerzy się przestępczość.

Tuż przed spotkaniem w Panamie papież Franciszek zachęca nas do modlitwy za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Mamy prosić, aby naśladując Matkę Bożą, odpowiadali na powołanie Pana. Tak jak dzięki zgodzie Maryi Zbawiciel wszedł w losy świata i je odmienił, tak i zgoda młodych ludzi na działanie Boże we własnym życiu może ukazać radość płynącą z Ewangelii. Może przywrócić młodym nadzieję na zmianę tego, co wydaje się nie do pokonania. Bo Bóg nadal chce działać w dziejach. Nadal też chce działać przez ludzi, którzy się na to godzą.

Dodaj komentarz

Top