Jesteś tutaj
Strona Główna > Aktualności > Żywy różaniec > Intencja papieska na maj 2023

Intencja papieska na maj 2023

Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

Żaden człowiek nie jest „samotną wyspą” – każdy rodzi się cieleśnie z matki i ojca, a jego dusza stwarzana jest bezpośrednio przez Boga, Stwórcę także rodziców. Życie ludzkie jest więc darem samego Boga, a rodzice z godnością uczestniczą w Bożym stwarzaniu nowych osób ludzkich. Tak więc katolicka rodzina jest „domowym Kościołem” – podstawowym środowiskiem, w którym może być przyjęte każde dziecko Boże, by mogło wzrastać w łaskach otrzymanych na Chrzcie św. i innych sakramentach. W katolickich rodzinach żyjących Bożą Miłością dokonuje się, nawet niepostrzeżenie, misja ewangelizacyjna skierowana także na zewnątrz – ku ludziom spoza rodziny; członkowie tych rodzin niemal spontanicznie łączą się w różne ruchy i grupy kościelne nie dla czego innego, jak wspierania się we wspólnie wyznawanej wierze, nadziei i miłości ku Bogu.

Niestety, we współczesnym świecie egoizmów, w którym panuje tyle relacji złych, przeciwnych miłości Boga i bliźniego, nawet w dobrych rodzinach katolickich pojawia się wiele kryzysów wartości, w które wchodzą przeważnie ludzie młodzi, a rodziny ulegają rozbiciu. Cywilizacja śmierci narzuca się, kusi, a nierzadko przynosi tragiczne doświadczenia ludziom odchodzącym od Boga. Rosną więc potrzeby ewangelizacyjne świata, który zamknięty w żądzach pieniędzy, sukcesu i pychy nie potrafi już samodzielnie rozwijać nawet ludzkiej miłości, nie mówiąc już o zamknięciu się na Boga.

Papież Franciszek mobilizuje więc nas do modlitwy, która wyszłaby naprzeciw niebezpieczeństwom, zagrożeniom i tragediom bezbożnego świata. Wiele ruchów i grup kościelnych może przyjść z pomocą nie tylko tym, którzy są z dala od Kościoła, ale również mogą ratować i ewangelizować także te osoby i rodziny, które uwiódł świat, które stały się dysfunkcyjne w prawie wszystkich formach miłości Boga i bliźniego. Tam, gdzie zawiedli rodzice albo dzieci, mogą przyjść z pomocą właśnie siostry i bracia z ruchów i grup kościelnych, którzy świadomie angażować się będą w braterską misję ewangelizacyjną, płynącą z serc wrażliwych na głos Chrystusa: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40).

 

Dodaj komentarz

Top