Jesteś tutaj
Strona Główna > Sprawozdanie duszpastersko – finansowe za rok 2017

Zakończony 2017 r. jest okazją do podsumowania i poinformowania o sprawach dotyczących naszej parafii.

Cz. I  – Duszpasterstwo

Rok 2017 był szóstym rokiem mojej posługi duszpasterskiej w tej wspólnocie parafialnej.

Aktualnie w naszej wspólnocie posługuje 3 kapłanów:

♦ Proboszcz – ks. Daniel Szymanik,
♦ Wikariusz – ks. Mirosław Benedyk, który odpowiada za formację Liturgicznej Służby Ołtarza, za chorych odwiedzanych w I soboty m-ca oraz jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 2,
♦ Rezydent emeryt – ks. Józef Bernaś.

Rekolekcje wielkopostne poprowadził ks. o. Mirosław Grakowicz (oo. Redemptoryści) – kustosz Bazyliki MB Strażniczki Wiary w Bardzie Śl. Rekolekcje adwentowe poprowadził ks. Marcin Dolak – ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego diecezji świdnickiej.

17 czerwca obchodziliśmy w naszej wspólnocie odpust ku czci patrona parafii św. br. Alberta Chmielowskiego. Eucharystii odpustowej przewodniczył ks. bp Ignacy Dec.

Duszpasterstwo w statystyce

Parafia liczy 4.801 mieszkańców (dane na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Świdnicy w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich z dn. 12 stycznia 2018 r.).

 Na niedzielne Msze św. uczęszcza regularnie 20% wiernych, tj. ok. 1000 osób.

♦ Chrzty: 33
♦ Pogrzeby: 30
♦ Śluby: 6
♦ Chorzy (w I soboty m-ca): 20
♦ I Komunia św.: 67
♦ Bierzmowanie: 23

W naszej parafii działają następujące grupy:

♦ Rada Parafialna
♦ Rada Budowy Kościoła, która co miesiąc zbiera fundusze na budowę naszej świątyni
♦ Róże Różańca św.
♦ Czciciele Niepokalanego Serca NMP
♦ LSO, w tym grupa panów, który są mężami i ojcami.
♦ Chór parafialny pod kierunkiem p. Michała – organisty parafialnego
♦ Schole dorosła i dziecięca
♦ Bractwo Szkaplerzne
♦ Ewangelizacyjna Grupa Teatralna
♦ Zakrystianie: p. Zdzisław Pantal, Tadeusz Pancerz, Andrzej Bacza
♦ W parafii posługują dwaj nadzwyczajni szafarze Najświętszego Sakramentu: p. Zbigniew Janaś i p. Piotr Hola.

Porządek modlitw w parafii:

‪1. W poniedziałek – Koronka do Ducha Świętego o dary i owoce Ducha Świętego dla całej ludzkości.
‪2. We wtorek – Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
‪3. W środę – Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego jako „Krucjata Różańcowa za Ojczyznę”.
‪4. W czwartek – uczczenie Ciała i Krwi Chrystusa oraz modlitwy za całe duchowieństwo i o nowe powołania – Litania do św. Brata Alberta
‪5. W piątek – Wieczernik ku czci Pana Jezusa Miłosiernego i Jego Intronizacji, aby królował w naszych sercach.
‪6. 25-go każdego miesiąca – Koronka do Dzieciątka Jezus.
‪7. W I czwartek miesiąca – Adoracja duchowa w intencji kapłanów i o nowe powołania.
W I sobotę miesiąca – Różaniec  wynagradzający za wszystkie zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. W ten dzień odwiedzamy chorych z Najświętszym sakramentem.

Jest to okazja do podziękowania wszystkim osobom i grupom za budowanie naszej wspólnoty parafialnej. Dziękuję tym, którzy już zostali wymienieni, ale również osobom i grupom nieformalnym, którzy swoją cichą i pokorną służbą umożliwiają nam wszystkim funkcjonowanie w parafii. Wspomnę tutaj panie, które regularnie sprzątają naszą świątynię, dekorują ją kwiatami, piorą bieliznę kielichową i obrusy oraz paniom i panom, którzy zawsze służą swoją pomocą przy dekoracjach, sprawach porządkowych i administracyjnych. Wyrażam również wdzięczność ks. Mirosławowi, który zajmuje się stroną internetową naszej parafii.

Cz. II – Sprawy gospodarczo – budowlane

Prace wykonane w 2017 roku:

L.p. Rodzaj wydatku Kwota
1 Wykonanie balustrady przy wejściu bocznym do zakrystii 2.600,-
2 Obróbki blacharskie i naprawa pokrycia dachowego dachu kościoła oraz położenie dachówki na altanie  

25.000,-

3 Prace zbrojeniowe i betoniarskie na wieży kościoła 25.000,-
4 Odwodnienie terenu kościoła i wykonanie izolacji pionowej 30.000,-
5 Wykonanie nowych obwodów elektrycznych w zakrystii, kancelarii oraz na zapleczu i w piwnicy kościoła  

1.800,-

6 Malowanie ścian prezbiterium oraz ściany w nawie bocznej (ołtarz MB) 7.000,-
7 Zamontowanie instalacji odgromowej oraz dokonanie pomiarów 19.000,-
8 Ocieplenie dachu w zakrystii 4.500,-
9 Bednarka i instalacja odgromowa – dom parafialny 1.000,-
10 Wykonanie instalacji elektrycznej nad powałą kościoła 5.000,-
11 Wykonanie podpór stalowych pod prezbiterium + materiał 4.132,-
12 Nadzór inwestycyjny (Kierownik budowy) 11.000,-
13 Projekt witraża Św.  Marka 500,-
14 Inne wydatki inwestycyjne (materiały budowlane, sprzęt, narzędzia) 1.424,-
15 Zakup 3 szt. lamp LED 3.900,-
16 Oświetlenie prezbiterium (lampy + mechanizm) 10.000,-
17 Krokwie do bramy wjazdowej + robocizna 1.900,-
                                                                    RAZEM : 153.756,-

 

Wydatki sponsorowane w 2017 r.:

L.p. Rodzaj wydatku Kwota
1 Płyta mensy ołtarzowej przy obrazie MB Nieustającej Pomocy
2 Trzy witraże: św. Apostoła Judy Tadeusza, wizerunek MB Częstochowskiej i Pana Jezusa Miłosiernego
3 Parapety pod witrażami
4 Pokrowce na 6 ławek
5 Kamień granitowy na spocznik i schody do bocznego wejścia do zakrystii
6 Dwie puszki do rozdawania Komunii
7 Fundacja nowej monstrancji
8 Nałożenie pianki natryskowej pod dachem kościoła, która stanowi izolację termiczną obiektu oraz montaż sufitu napinanego 2/3 wartości *)

 

*) Nasza parafia otrzymała nieoprocentowaną pożyczkę ze Świdnickiej Kurii Biskupiej w wysokości 100.000 PLN (sto tys. zł.) jako wkład własny w inwestycję na wykonanie ocieplenia i izolacji dachu wewnątrz kościoła oraz wykonanie sufitów w kościele. Całość inwestycji została oszacowana na kwotę 250.000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tys. zł.). Pozostała brakująca kwota została pokryta przez fundatora, który wyraził gotowość udziału w tej dużej inwestycji. Ks. bp Ignacy przychylił się do mojej prośby, aby parafia wspomnianą pożyczkę spłacała przez najbliższe 8 lat, czyli po 12.500 PLN rocznie. Inwestycję została zakończona i rozliczona.

Szacowana łączna kwota sponsorowana: ok. 200.000 PLN

Cz. III – Zobowiązania finansowe i stan kasy parafialnej

 

L.p

 

Miesiąc

 

Wpływy

 

 

Wydatki

 

 

Saldo na 01.01.2017r.

 

– 44.957,-

Zbiórka na budowę Wpływy

inne

Wydatki inwestycyjne
1. Styczeń

 

8.930,- 52.600,- – 88.627,-
2. Luty

 

9.278,- 32.800,- – 112.149,-
3. Marzec

 

9.230,- 8.500,- – 111.419,-
4. Kwiecień

 

9.035,- 1.450,- – 103.834,-
5. Maj

 

9.705,- 1.061,- – 95.190,-
6. Czerwiec

 

8.595,- 20.000,- -106.595,-
7. Lipiec

 

9.191,- 5.500,- – 102.904,-
8. Sierpień

 

7.740,- 4.900,- – 100.064,-
9. Wrzesień

 

9.758,- 2.734,- 2.913,- – 90.485,-
10. Październik

 

10.685,- 11.000,- – 90.800,-
11. Listopad

 

7.223,- 2.040,- 10.132,- – 91.669,-
12. Grudzień

 

9.695,- 2.900,- – 84.874,-
 

Razem 

 

109.065,– 4.774,- -153.756,-  
+113.839,- 84.874,-

 

  • Na inwestycje budowlane wydano 153 tys. 756 zł. (w zeszłym roku 181 tys. zł.)

 (bez sponsorowanych)

 

L.p. Rodzaj wydatku Kwota
1. Opłaty za media:

– energia elektryczna

– dostawa wody i odprowadzenie ścieków

– gaz

– monitoring

– telefon

– wywóz śmieci

– domena www

abonament tv

– podatek od nieruchomości

 

6.242,-

2.050,-

7.349,-

200,-

1.584,-

589,-

463,-

245,-

262,-

Media – razem 18.984,-
2. Wydatki związane ze sprawowaniem liturgii 20.898,-
3. Prowadzenie spraw admin.-finansowych oraz obsługa prawna Parafii 6.000,-
4. Wydatki pozostałe – kościół 1.602,-
                                                                   RAZEM : 47.484,-

 

  • Bieżące wydatki parafii wyniosły 47 tys. 484 zł. – kwota pokryta z ofiar na tacę.

 

PODSUMOWANIE:

Saldo początkowe na 01.01.2017 r. to kwota:                                                    – 44.957,-

Wpływy za okres I-XII to kwota:                                                                           +113.839,-

Wydatki za okres I-XII wyniosły:                                                                          – 153.756,-

Saldo końcowe na 31.12.2017r. to kwota:                                                           – 84.874,-

♦ Stan kasy parafialnej na koncie bankowym wynosi (minus) – 84 tys. 874 zł. (saldo na dzień 31 grudnia 2017 r.)

W 2017 r. spłaciliśmy zaległe należności:

♦ 30 000 zł. – za prace przy osadzaniu hełmu wieży kościoła.

♦ 30 000 zł. – za prace związane z pionową izolacją kościoła oraz jego odwodnieniem.

Serdecznie dziękuję za wsparcie duchowe i materialne naszych prac. Dziękuję za modlitwę i ofiary składane co miesiąc na ręce Rady Budowy Kościoła, ofiary wpłacane bezpośrednio na konto parafialne oraz te składane w zakrystii, kancelarii i do skrzynki w kościele. Każda kwota jest nie do przecenienia i niekiedy jest to ewangeliczny wdowi grosz. Wszystkim za wszystko Bóg Zapłać.

Z uwagi na zakończoną wizytę duszpasterską w naszej parafii chciałbym przedstawić statystyki dotyczące również tego wydarzenia.

  • Przyjęło nas: 1222 rodzin /wszystkich jest ok. 2000 rodzin/
  • Nie przyjęło nas: 831 rodzin – wśród tej liczby jest 4 apostatów, ok. 50 rodzin innych wyznań, zadeklarowani ateiści oraz Nastąpił drastyczny wzrost pustostanów.

Przyjęło nas zatem ok. 61% mieszkańców parafii.

Przy okazji naszej wizyty w waszych domach i mieszkaniach pozwoliłem sobie na dokonanie podsumowania finansowego za poprzedni rok dotyczące Państwa ofiar złożonych na budowę naszego kościoła, które zbierane są co miesiąc przez przedstawicieli komitetu budowy kościoła.

Jeżeli kogoś pominąłem w podziękowaniach, to przepraszam za tę niezręczność i proszę o zwrócenie mi na ten fakt uwagi. Być może jakieś moje niedopatrzenie spowodowało pomyłkę i chciałbym ją szybko naprawić.

 

Cz. IV – plany na przyszłość

W bieżącym roku 2018 planujemy wykonać następujące prace:

♦ Wylać posadzkę w prezbiterium kościoła oraz na chórze.
♦ Montaż organów na chórze.
♦ Nowe nagłośnienie w kościele.
♦ Wykonanie i montaż witraża z postacią św. Marka Ewangelisty.

Oddajemy się w opiekę Panu Bogu za przyczyną Matki Najświętszej i wstawiennictwem św. Brata Alberta Chmielowskiego – patrona naszej parafii.

Top