Jesteś tutaj
Strona Główna > Aktualności > Żywy różaniec

Intencja powszechna modlitwy różańcowej na sierpień

Papieska intencja powszechna na sierpień 2020: Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny. Powierzchnia wód zajmuje niemal 3/4 całej Ziemi, jest więc oczywiste, że każdy poważny „kaprys” wodny ma swoje globalne skutki. Morze jest symbolem nieokiełznanego żywiołu, czego wyrazem były mityczne bóstwa czczone przez pogan. Woda jest bardzo kapryśna, trudna do opanowania nawet dziś, a jednak konieczna do życia człowieka. W otchłaniach morskich tętni przebogate życie

Intencja misyjna na listopad

Intencje papieskie, misyjne, żywy różaniec

Papieska intencja powszechna na listopad 2019: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania. Współczesny świat jest pełen niesprawiedliwości, konfliktów i wojen. Papież Franciszek dostrzega tragiczną sytuację ludzi, m.in. na Bliskim Wschodzie, także w tych rejonach świata, gdzie katolików jest mało. Skąd płynie ta troska Papieża o tych, którzy nie należą do jego Owczarni? Otóż Kościół Święty jest posłany na cały świat - oczywiście w sposób

Wiosna misyjna w Kościele

Papieska intencja ewangelizacyjna na październik 2019: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele. Każda wiosna jest symbolem odrodzenia. Śniegi i mróz ustępują, przyroda budzi się do życia. Pojawia się świeża zieleń, wracają wędrowne ptaki i zakładają gniazda. Rolnicy podejmują prace polowe, licząc na nowe plony. Rozkwitają drzewa i krzewy, by to, co kwiatem się zaczyna, wydało owoc. Wiosna to kwintesencja życia. Także w przenośni obraz ten jest czytelny. Gdy słyszymy

Chrońmy morza i oceany – wezwanie na wrzesień

Papieska intencja powszechna na wrzesień 2019: Aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali razem na rzecz ochrony mórz i oceanów. Zwykle człowiek nie ceni tego, czego nie postrzega zmysłami - jego postępowanie charakteryzuje zezwierzęcenie, a nawet gorzej - świadome niszczenie środowiska, które jest wspólne wszystkim, które jest wspólnym dobrem całej ludzkości. Czasem słyszy się jakby krytykę papieża Franciszka, że zajmuje się ekologią, a nie ważniejszymi sprawami. Jest to głębokie niezrozumienie papieskich idei, a postawa taka jest również

„Laboratorium humanizacji” – intencja na sierpień

Papieska intencja ewangelizacyjna na sierpień 2019: Aby rodziny, dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości, stawały się coraz bardziej „laboratoriami humanizacji” Wyrażenie „laboratorium humanizacji” pojawiło się w dokumencie wydanym przez Benedykta XVI w roku 2011, po drugim Synodzie dla Afryki. Obecny papież Senior odniósł je do jednego z największych hamulców rozwoju, jakim dla Czarnego Lądu jest analfabetyzm. Tę plagę porównał wówczas do pandemii, która choć nie zabija wprost, to aktywnie przyczynia się do

Znak nadziei

Papieska intencja ewangelizacyjna na maj 2019: Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu. Budowanie jedności narodów afrykańskich to kluczowy problem Czarnego Lądu. W lipcu ubiegłego roku obradowało nad tym w Etiopii dwustu biskupów Afryki Wschodniej. Stwierdzili, że w obliczu wielkich różnic kulturowych i etnicznych harmonijne współżycie wydaje się tam wręcz niemożliwe. Oprócz konfliktów zbrojnych i związanych z nimi fal uchodźców, zachowanie

W kwietniu modlimy się za lekarzy na misjach

Papieska powszechna intencja modlitewna na kwiecień 2019 brzmi: Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innym. Do modlitwy w intencji lekarzy i pracowników organizacji humanitarnych wzywa Papież w intencji przeznaczonej na miesiąc kwiecień. W krótkim filmie, który jej towarzyszy, Franciszek wskazuje, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach możemy znaleźć przykłady życzliwości. https://youtu.be/CnFTvrCgMkA

Ponad 200 milionów prześladowanych chrześcijan

Aleppo, Syria

Papieska intencja ewangelizacyjna na marzec 2019: Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Te słowa Jezusa do uczniów raz po raz się spełniają. Sam Chrystus w Ewangelii św. Jana tłumaczy, dlaczego tak jest: Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was

Handel ludźmi, prostytucja i przemoc

Wspólnota Żywego Różańca w bieżącym miesiącu modli się w następującej intencji: Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy. Wyjaśnienie papieskiej intencji powszechnej na luty 2019. Pan Bóg stworzył człowieka do wolności, dlatego prawdziwe dobro można tworzyć tylko w wolności i z poszanowaniem osobistego człowieczeństwa, i człowieczeństwa bliźnich. Wszelkie zniewolenie istoty ludzkiej jest poważnym wykroczeniem przeciw jej godności, czego strzegą nawet systemy prawne. Nikt nie może czynić się panem bliźniego, gdyż człowiek nie może

W styczniu modlimy się za młodych

Papieska intencja ewangelizacyjna na styczeń 2019: Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Zgodę Maryi wyrażoną podczas Zwiastowania znamy na pamięć. Jej słowa zapisał w Ewangelii św. Łukasz i przypomina je sobie każdy, kto odmawia południową modlitwę Anioł Pański. Zgoda młodej dziewczyny na niepojęte działanie Boga w

Top